ΔΩΡΕΕΣ

Έτσι κατάφερε να μη δώσει δεκάρα προεκλογικά ο Donald Trump

Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. μετέφερε εκατομμύρια από τις δωρεές σε δικές του ιδιωτικές επιχειρήσεις.