Ο ΑΓΓΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

Ο "Άγγλος Ασθενής" γίνεται σειρά

Μεταφέρεται στη μικρή οθόνη από το BBC.