ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟ

Ιταλία-Ευρώ: Μία σχέση που δοκιμάζεται

Το οικονομικό "φάρμακο" για την Ιταλία είναι εξαιρετικά αμφίβολης αποτελεσματικότητας – και πάντως ανεπιθύμητο για τον ασθενή, η κατάσταση του οποίου διαρκώς επιδεινώνεται, με ορατό τον κίνδυνο της "μεταδοτικότητας".

Η Ευρώπη δεν ενώθηκε ούτε μπροστά στην απειλή του κορονοϊού

Για άλλη μια φορά η έκδοση ευρωομολόγου παραπέμφθηκε στο μέλλον.