O Elon Musk και οι εξωπραγματικές απολαβές του για το 2020

Είναι πραγματικά εντυπωσιακές και ξεπερνούν κατά πολύ όλων των υπόλοιπων CEOs.

Υπάρχει ένα όνομα που δεν θα βρείτε σε καμία από τις λίστες που κυκλοφορούν με τους καλύτερα αμειβόμενους CEOs του 2020: αυτό του Elon Musk. Παρ’ όλα αυτά, το Forbes εκτιμά ότι είναι ο πιο πλουσιοπάροχα αμειβόμενος από όλους. Ο Musk είχε απολαβές περίπου 11 δισ. δολαρίων πέρυσι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Forbes, υπό τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Tesla που έλαβε στο πλαίσιο του γενναιόδωρου πακέτου αποδοχών του, το οποίο συμφώνησε με την αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων το 2018. Το συνολικό πακέτο, αξίας 2,3 δισ. δολαρίων κατά την υπογραφή του, εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας. Αλλά ο Musk άρχισε να εισπράττει μόλις το 2020.

Κι αυτό γιατί τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών που λαμβάνει, και καταγράφονται λεπτομερώς στη συμφωνία του 2018, συνδέονται με την επίτευξη από την Tesla διαφόρων οροσήμων, που σχετίζονται με τη κεφαλαιοποίηση και τα έσοδα ή τα EBITDA της, ήτοι τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

Οι πρώτες τέσσερις δόσεις καταβλήθηκαν στον Musk το 2020, καθώς η Tesla εκπλήρωσε αρκετούς στόχους που σχετίζονταν με την κεφαλαιοποίησή της και τα μεγέθη της κατά τη διάρκεια του έτους, και η τιμή της μετοχής της επταπλασιάστηκε, εκτινάσσοντας την περιουσία του Musk σε αστρονομικά επίπεδα. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla είναι σήμερα ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία ύψους 165,7 δισ. δολαρίων στις 5 Μαΐου 2021 - εντυπωσιακά αυξημένη από τα 24,6 δισ. δολάρια που ήταν στα μέσα Μαρτίου του 2020.

Κάθε μία από τις 12 δόσεις των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που λαμβάνει ο Musk συνδέεται με όλο και υψηλότερους στόχους που πρέπει να επιτύχει η Tesla όσον αφορά την κεφαλαιοποίησή της και την αύξηση είτε των εσόδων είτε των EBITDA σε ετησιοποιημένη βάση. Οι στόχοι της κεφαλαιοποίησης σχετίζονται με τη μέση χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Πρώτο ορόσημο ήταν 100 δισ. δολάρια, με κάθε επόμενο στόχο να αυξάνεται κατά 50 δισ. δολάρια - αλλά η Tesla πραγματικά εκτοξεύθηκε, με την κεφαλαιοποίησή της να ξεπερνά τα 650 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος του 2020.

Ταυτόχρονα με την αύξηση της κεφαλαιοποίησής της, η εταιρεία πρέπει να επιτυγχάνει και έναν επιπλέον στόχο που σχετίζεται με την αύξηση των μεγεθών της -είτε εσόδων είτε προσαρμοσμένων EBITDA- κάθε τρίμηνο. Η Tesla πέτυχε τέσσερις από αυτούς τους στόχους μέχρι το τέλος του 2020, φτάνοντας τα 20 δισ. δολάρια σε ετήσια έσοδα και τα 4,5 δισ. δολάρια προσαρμοσμένα EBITDA από λιγότερα από 1,5 δισ. δολάρια το προηγούμενο έτος.

Κάθε δόση του πακέτου δίνει στον Musk το δικαίωμα να αποκτήσει 8,4 εκατ. μετοχές της Tesla. Πέρυσι, ο επικεφαλής της αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων έλαβε συνολικά δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών αξίας 13,3 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Forbes. Προκειμένου να υπολογίσει την αξία των εν λόγω μετοχών, το Forbes έλαβε υπόψη την τιμή της μετοχής της Tesla κατά το διάστημα που η εταιρεία πέτυχε κάθε έναν από τους προαπαιτούμενους στόχους και το ΔΣ της ενέκρινε την καταβολή των δικαιωμάτων στον Musk. Η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς θα κοστίσει στον Musk περίπου 2,36 δισ. δολάρια· επομένως, εξαιρουμένου αυτού του κόστους, το Forbes εκτιμά ότι απέφεραν στον Musk το ποσό των 11 δισ. δολαρίων.

Με βάση αυτό το ποσό, οι απολαβές του Musk ξεπερνούν κατά πολύ τις αποδοχές του διευθύνοντος συμβούλου της Paycom, Chad Richison (έλαβε 211 εκατ. δολάρια), και του διευθύνοντος συμβούλου της 1Life Healthcare, Amir Dan Rubin (έλαβε 199 εκατ. δολάρια), οι οποίοι κατέλαβαν τις κορυφαίες θέσεις στις περισσότερες λίστες με τους πλέον καλοπληρωμένους CEOs του 2020.

To παράδοξο της υπόθεσης

Ένα "πρόβλημα”, ωστόσο, που αντιμετωπίζει ο Musk είναι ότι πρέπει να διακρατήσει τις νεοαποκτηθείσες μετοχές του για πέντε χρόνια, σύμφωνα με τις οικονομικές εκθέσεις της Tesla. Έτσι, παρότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει συνολικά 33,77 εκατομμύρια δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών που έλαβε το 2020, δεν μπορεί να πωλήσει άμεσα τις εν λόγω μετοχές.

Αν και αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος για τον οποίο ο Musk δεν εμφανίζεται στις λίστες με τους πιο ακριβοπληρωμένους CEOs, οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι οι περισσότερες αναλύσεις αποδοχών εστιάζουν στο πότε χορηγούνται τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και όχι πότε αυτά κατοχυρώνονται.

Σε μεγάλο βαθμό αυτό σχετίζεται με το πώς οφείλουν να ενημερώνουν οι εταιρείες την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ σχετικά με τις αποδοχές των στελεχών τους. "Η συντριπτική πλειοψηφία των λιστών με τους πιο ακριβοπληρωμένους CEOs καταρτίζεται με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται απευθείας από τους συνοπτικούς πίνακες αποδοχών που περιλαμβάνουν κάθε χρόνο οι οικονομικές εκθέσεις”, εξηγεί η Τζάνις Κουρς, ανώτερη γενική διευθύντρια της εταιρείας συμβούλων αποδοχών Pearl Meyer.

Ωστόσο, η παραχώρηση μετοχών, όπως και τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς, καταγράφονται μόνο το έτος κατά το οποίο χορηγήθηκαν. "Έτσι, στις περιπτώσεις όπου μια εταιρεία χορηγεί δικαιώματα που αφορούν αρκετά χρόνια, στις οικονομικές εκθέσεις παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις: κατά το έτος της χορήγησης στον πίνακα αποδοχών καταγράφεται ένα σημαντικό ποσό, και τα επόμενο χρόνια τίποτα”, εξηγεί η Κουρς.

Το Forbes ανέλυσε τις οικονομικές εκθέσεις της Tesla και χρησιμοποίησε τις ημερομηνίες κατοχύρωσης κάθε δόσης δικαιωμάτων για να αποτιμήσει την αξία των δικαιωμάτων που έλαβε ο Musk το 2020: στις 28 Μαΐου, στις 24 Ιουλίου, στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 31 Δεκεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, ήδη από τις πρώτες ημέρες του 2021, η Tesla συνεχίζει να επιτυγχάνει νέα ορόσημα, ιδιαίτερα μετά τα αυξημένα κέρδη που εμφάνισε στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. Έτσι, ο Musk εξασφάλισε δύο ακόμη δόσεις του γενναιόδωρου πακέτου αποδοχών του, που θα του δώσουν τη δυνατότητα να ασκήσει επιπλέον 16,9 εκατ. δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών - μόλις λάβει και την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της Tesla. 

Οι έξι δόσεις δικαιωμάτων που έχει λάβει μέχρι τώρα ο διευθύνων σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας αντιστοιχούν σε περίπου 50,6 εκατ. μετοχές (αξίας περίπου 33,9 δισ. δολαρίων με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής).

Συνολικά, το πλήρες πακέτο αποδοχών του Musk των 101,2 εκατ. μετοχών, με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής της Tesla, θα έχει αξία περίπου 67,9 δισ. δολάρια.

Από: Capital.gr

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για πολιτικές εξελίξεις, συνεντεύξεις διασήμων, συμβουλές για αντρική μόδα και συνταγές για φαγητό και πότο στο esquire.com.gr

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος αποχωρεί από την πολιτική

Ο πρώην δημοσιογράφος και μέχρι πρόσφατα πολιτικός επιστρέφει σε παλιά γνώριμα "λημέρια".

Γραφει Νικη Κοντομηνα

Τι συμβαίνει με την αδιανόητη κακοποίηση του χάσκι στην Αράχωβα

Το άτυχο ζώο έπεσε θύμα βιασμού με αιχμηρό αντικείμενο στις 26 Νοεμβρίου και σύμφωνα με όσα λέγονται τις τελευταίες ώρες, ο αυτόπτης μάρτυρας φοβάται να καταθέσει όσα είδε.

Οι πέντε ώρες του Erdogan στην Αθήνα

Δεν πρόκειται για επίσημη επίσκεψη αρχηγού κράτους, αλλά για ένα συμβούλιο συνεργασίας.

Η κολοσσιαία ποσότητα CO2 που εκπέμφθηκε μέσα στο 2023

Δε θέλουμε να μάθουμε τι θα συμβεί στο εξής που έχουν μειωθεί σημαντικά οι δασικές εκτάσεις από τις πυρκαγιές.

Γραφει Γιαννης Σπανος

Το όνειρο του Nelson Mandela, δε μπορεί, θα επικρατήσει

Στις 5 Δεκεμβρίου του 2013, ο Nelson Mandela φεύγει από τη ζωή έχοντας δώσει πολλές μάχες και έχοντας κερδίσει ακόμα περισσότερες.

Γραφει Γεωργια Πρεζα

Τι είναι τα ζελεδάκια κάνναβης και από πού τα προμηθεύονται

Τα ζελεδάκια κάνναβης ως υποκατάτατο ναρκωτικών ουσιών έχουν σημάνει συναγερμό στους γονείς ανηλίκων.