ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πώς συνδέονται διατροφή και ψυχολογία

Η διατροφή, εκτός από τη γεύση και την ενέργειά μας, επιδρά και στην ικανότητά μας να σκεφτόμαστε θετικά.