ΠΟΙΗΣΗ

Γιατί η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης ξεκίνησε από την Ελλάδα

Σε ποιον ανήκει η αρχική έμπνευσή της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης.

"Έχω ένα ποίημα για εσένα"

Το πρόγραμμα της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση θέλει καλλιτέχνες να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου διαβάζουν ένα ποίημα.