ΧΡΥΣΟ

Πόσο κοντά στην εξάντληση του χρυσού βρίσκεται ο πλανήτης

Η παραγωγή των ορυχείων μειώθηκε πέρυσι για πρώτη φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Ο χρυσός αρχίζει να λάμπει ξανά

Ιστορικό υψηλό για τον χρυσό, για πρώτη φορά μετά το 2011.

Μήπως έρχεται το τέλος του δολαρίου;

Ετοιμάσου για πολύ γερούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία.