Η Ισλανία εφάρμοσε 35ωρη εργασία. Και πέτυχε.

Ίσως είναι καλύτερη ιδέα από το να βαράμε 10ωρα καθημερινά.

Γράφει: Esquire Editors 07 Ιουλίου 2021

35ωρη εργασία στην Ισλανίδα: Ένα πείραμα που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η εφαρμογή της τηλεργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχής επιλογή τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζομένους, γεγονός που ανέδειξε νέες δυνατότητες για την επίτευξη της καλύτερη δυνατής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Πλέον, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται κάποιος κολλημένος σε ένα γραφεία για οκτώ και πλέον ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό εντείνεται όλο και περισσότερο η συζήτηση για εργασιακή εβδομάδα τεσσάρων ημερών και για υβριδικά μοντέλα εργασίας, με βάση τα οποία η παρουσία στο γραφείο περιορίζεται στις 2 ή 3 ημέρες την εβδομάδα και τις υπόλοιπες γίνεται από το σπίτι. Δοκιμάζονται, επίσης, οι πρακτικές των ευέλικτων ωραρίων εργασίας ή της μείωση των καθημερινών ωρών απασχόλησης. 

> Διάβασε ακόμη: Η ιστορία του πιο χειριστικού δισεκατομμυριούχου της Αμερικής

Πρόσφατα, στην Ισλανδία, πραγματοποιήθηκε μια μελέτη σε 2.500 εργαζομένους -αντιστοιχούν σε πάνω από το 1% του εργατικού δυναμικού- προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η μείωση του καθημερινού ωραρίου εργασίας οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και σε βελτίωση της ψυχολογίας τους. Η δοκιμή διεξήχθη σε διάφορους τομείς απασχόλησης. 

Η Ισλανδία, όπως και άλλες σκανδιναβικές χώρες, π.χ. η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία και η Φινλανδία, παρέχει γενναιόδωρες κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες της. Η χώρα διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα υγείας, έχει διασφαλίσει τη μισθολογική ισότητα και παρέχει γονική άδεια μετ’ αποδοχών και τους δύο γονείς. Διαφέρει, ωστόσο, από τους γείτονές της ως προς το ωράριο εργασίας, το οποίο είναι μεγαλύτερο.

Μεταξύ 2015 και 2019, η Ισλανδία διεξήγαγε αρκετές δοκιμές εφαρμογής ενός μοντέλου εβδομαδιαίας εργασίας 35-36 ωρών, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα αξιολόγησης των στοιχείων που προέκυψαν, τα αποτελέσματα αναλύθηκαν από το think tank Autonomy που εστιάζει σε μελλοντικά μοντέλα εργασίας και οικονομικού σχεδιασμού, καθώς και από Ένωση για τη Βιωσιμότητα και την Δημοκρατία.

Από το 2015 έως το 2019, η Ισλανδία διεξήγαγε δοκιμαστικά περιστατικά μιας εβδομάδας εργασίας 35 έως 36 ωρών χωρίς καμία πρόσκληση για ανάλογη μείωση των αποδοχών. Για να διασφαλιστεί ο ποιοτικός έλεγχος, τα αποτελέσματα αναλύθηκαν από την Αυτονομία και τον Σύνδεσμο για τη Βιωσιμότητα και τη Δημοκρατία.

Τα κυριότερα ευρήματα της μελέτης συνοψίζονται στα εξής:

- Οι δοκιμές σημείωσαν τεράστια επιτυχία, ενώ από την ολοκλήρωσή τους και μετά το 86% του εργατικού δυναμικού της χώρας εργάζεται πλέον λιγότερες ώρες ή έχει το δικαίωμα να μειώσει τις ώρες εργασίας του.

- Η παραγωγικότητα και η παροχή υπηρεσιών παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο με πριν ή βελτιώθηκαν στην πλειονότητα των χώρων εργασίας που εφαρμόστηκε η μειωμένη εβδομάδα εργασίας.

> Διάβασε ακόμη: Ξέχνα το IQ και το EQ. Πόσο υψηλό είναι το AQ σου;

- Η ευημερία των εργαζομένων αυξήθηκε δραστικά σε ένα φάσμα δεικτών, από το άγχος και την εξάντληση, ως την υγεία και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

- Οι δοκιμές, επίσης, αποδείχθηκαν ουδέτερες ως προς τα έσοδα τόσο για το δημοτικό συμβούλιο όσο και για την κυβέρνηση, παρέχοντας ένα κρίσιμο και έως τώρα σε μεγάλο βαθμό παραμελημένο σχέδιο για το πώς θα μπορούσαν να οργανωθούν μελλοντικά αντίστοιχες μελέτες σε άλλες χώρες, σε όλο τον κόσμο.

Νέα εργασιακή πραγματικότητα

Με βάση τα εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα της μελέτης, τα εργατικά συνδικάτα στην Ισλανδία διαπραγματεύθηκαν τη μείωση του ωραρίου εργασίας. Η μελέτη επέφερε, όμως, και άλλες σημαντικές αλλαγές στην Ισλανδία. Σχεδόν το 90% του ενεργού εργατικού πληθυσμού έχει πλέον μειωμένο ωράριο εργασίας ή άλλα οφέλη. Το άγχος και η εξάντληση των εργαζομένων μειώθηκαν, ενώ βελτιώθηκε η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων.

> Διάβασε ακόμη: Θα πετύχαινε άραγε το πείραμα της 4ήμερης εργασίας;

"Η εν λόγω μελέτη καταδεικνύει ότι η μεγαλύτερη στον κόσμο δομική εφαρμογής μειωμένης εργασιακής εβδομάδας στον δημόσιο τομέα ήταν από κάθε άποψη εξαιρετικά επιτυχής. Δείχνει ότι ο δημόσιος τομέας είναι ώριμος ώστε να πρωτοστατήσει στην υιοθέτηση της μειωμένης εργασιακής εβδομάδας - μπορεί δε να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες κυβερνήσεις”, σημειώνει ο Will Stronge, διευθυντής ερευνών της Autonomy.

Αυξάνονται οι υπέρμαχοι της ιδέας

Η ιδέα εφαρμογής τετραήμερης εβδομάδας εργασίας έχει βρει ορισμένα ευήκοα ώτα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περίπου 45 μέλη του κοινοβουλίου ζήτησαν από μια επιτροπή του σώματος να εξετάζει τη διεξαγωγή ενός αντίστοιχου πειράματος με αυτό της Ισλανδίας. 

Ο Peter Cheese, πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την Ευέλικη Απασχόληση της βρετανικής κυβέρνησης, δήλωσε ότι η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας και οι ευέλικτες μορφές εργασίας "μπορούν και πρέπει να θεωρηθούν ως αποδεκτός τρόπος εργασίας όπως και η τυπική πενθήμερη εργασιακή εβδομάδα”. Πρόσθεσε, δε, ότι "αυτές οι διαφορετικές μορφές εργασίας πρέπει να θεωρούνται μέρος του κανόνα. Υπάρχει μια ευρεία γκάμα μηχανισμών μέσω των οποίων μπορείτε να στηρίξετε η μετάβαση σε πιο ευέλικτους τρόπους εργασίας, οι οποίοι μπορεί να είναι χρήσιμο από την άποψη της ένταξης, της ευημερίας και επίτευξης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής”.

Και η Ισπανία έχει ανακοινώσει ότι θα πειραματιστεί με την δοκιμαστική εφαρμογή της τετραήμερης εβδομάδας εργασίας. Η ισπανική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει να εφαρμοστεί η εργασία 32 ωρών την εβδομάδα για τρία χρόνια, χωρίς μείωση των αποδοχών των εργαζομένων.

> Διάβασε ακόμη: Οι καλύτερες πόλεις για να εργαστείς το 2021

"Το πιλοτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου για τους εργοδότες, με την κυβέρνηση να αναλαμβάνει να καλύψει τη διαφορά μισθού των εργαζομένων που μπαίνουν στο πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας”, έγραψε σχετικά η The Washington Post. Για τον σκοπό αυτό, θα επενδύσει περίπου 60 εκατ. δολάρια προκειμένου να καλυφθεί το κόστος για τις εταιρείες που θα ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα. Υπολογίζεται ότι περίπου 200 εταιρεία -ήτοι 3.000 με 6.000 εργαζόμενοι- θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Υπάρχουν, όμως, πολλές ακόμη εταιρείες και χώρες που πειραματίζονται με την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας και τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Η Microsoft Japan εφάρμοσε ένα αντίστοιχο πιλοτικό πρόγραμμα μειωμένης εβδομάδας εργασίας, που ονόμαζε "Work-Life Choice Challenge 2019 Summer".

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έδωσε στους 2.300 υπαλλήλους της την ευκαιρία να "επιλέξουν μέσω μιας γκάμας ευέλικτων τρόπων εργασίας, ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας και ζωής τους”. Ο στόχος της διοίκησης της Microsoft Japan ήταν να διαπιστώσει αν η μείωση των ωρών εργασίας θα βελτίωνε την παραγωγικότητα και την ψυχολογία των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα του πειράματος ήταν εξαιρετικά θετικά: ενδεικτικά αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι ήταν και πιο ευτυχισμένοι αλλά και 40% πιο παραγωγικοί. 

> Διάβασε ακόμη: Οι πιο περιζήτητες δουλειές του 2021 σύμφωνα με το LinkedIn

Η Ιαπωνία, δε, σχεδιάζει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ισπανίας και θα εφαρμόσει και αυτή την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που προκαλεί έκπληξη δεδομένης της κουλτούρας υπερεργασίας που επικρατεί στην Ιαπωνία, όπου οι συνθήκες είναι ακόμη πιο "βάναυσες” για τους εργαζομένους, καθώς εργάζονται απίστευτα πολλές ώρες έχοντας ελάχιστον ή και καθόλου χρόνο για διακοπές.

Η ιαπωνική κυβέρνηση κατέστρωσε σχέδιο προκειμένου να πείσει τις εταιρείες να υιοθετήσουν την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας. Εξέλιξη που θα ανακουφίσει πολλούς εργαζόμενους. Οι άπειρες ώρες εργασίας των "μισθωτών" την έχουν εξασφαλίσει τη θλιβερή πρωτιά στους θανάτους λόγω υπερβολικής εργασίας. Το φαινόμενο είναι τόσο συνηθισμένο στην που υπάρχει και συγκεκριμένος όρος γι' αυτό: karōshi. "Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συμβάλει ώστε αυτή η αλλαγή στάσης να καθιερωθεί στις ιαπωνικές εταιρείες”, δήλωσε ο Martin Schultz, επικεφαλής οικονομολόγος της μονάδας πληροφοριών της παγκόσμιας αγοράς της Fujitsu.

> Διάβασε ακόμη: Πόσο αξίζει τελικά στ' αλήθεια ένας CEO

Ο Andrew Barnes, ιδρυτής της χρηματοοικονομικής εταιρείας Perpetual Guardian από τη Νέα Ζηλανδία, και η συνεργάτης του, Charlotte Lockhart, έχουν αναλάβει την αποστολή να πείσουν τις εταιρείες στη χώρα τους να υιοθετήσουν την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας. Ο Barnes είχε στο παρελθόν εφαρμόσει την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας στην εταιρεία του. Τα αποτελέσματα ήταν τόσο θετικά που ξεκίνησε αυτήν την εκστρατεία για να πείσει κι άλλες εταιρείες να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

Τα δύο διορατικά στελέχη, μάλιστα, ίδρυσαν το Παγκόσμιο Ίδρυμα 4 Ημερών Εργασίας με στόχο να χρηματοδοτήσουν έρευνες σχετικά με τα μελλοντικά μοντέλα εργασίας και την ευημερία στον χώρο εργασίας. Το ίδρυμα στοχεύει να εξελιχθεί σε έναν πολυεθνικό συνασπισμό που ωθεί τις εταιρείες προς την ευρεία υιοθέτηση της τετραήμερης εβδομάδας εργασίας.

Αμφότεροι επισημαίνουν ότι η περσινή χρονιά κατέρριψε τον μύθο ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πηγαίνουν στο γραφείο τους κάθε μέρα. Είναι καιρός πλέον να αντιμετωπίσουμε και άλλα ταμπού που σχετίζονται με την εργασίας. Πέραν της υιοθέτησης της τετραήμερης εργασιακής εβδομάδας, οι δύο ηγέτες του "κινήματος” υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες μπορούν να γίνουν δημιουργικές και καινοτόμες.

> Διάβασε ακόμη: Τα πιο συνηθισμένα λάθη στην αναζήτηση εργασίας σύμφωνα με το LinkedIn

Τα μελλοντικά μοντέλα εργασίας, στην μετά πανδημίας εποχή, θα μπορούσαν, επίσης, να προβλέπουν εργασία 4 ή 5 ωρών την ημέρα, εργασία τη μισή ημέρα ή ευέλικτα ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία ανάλογα με τις ανάγκες του τρόπου ζωής κάθε εργαζομένου, καθώς και υβριδικά ή εξ αποστάσεων μοντέλα εργασίας. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε αυτές τις φιλικές προς τους εργαζομένους αλλαγές να υλοποιούνται τόσο σύντομα.

Από: Capital.gr

 

 

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για πολιτικές εξελίξεις, συνεντεύξεις διασήμων, συμβουλές για αντρική μόδα και συνταγές για φαγητό και πότο στο esquire.com.gr

#STYLEGUIDE BY CLODIST - SALE SHOPPING LIST

Kάθε μέρα οι editors του Esquire προτείνουν τις καλύτερες επιλογές στις εκπτώσεις από το Clodist.gr

Το καπιτονέ παρκά

Γκρι παρκά με κουκούλα, Camel Active explore more

Το casual πουκάμισο

Κοτλέ πουκάμισο, Seidensticker explore more

Το denim overshirt

Overshirt από πετροπλυμένο denim, Hugo explore more

Η μάλλινη ζακέτα

Ζακέτα από 100% μαλλί, Paul & Shark explore more

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Μερικές προκλήσεις για τον κόσμο των crypto εν έτει 2023

Το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων θα κληθεί να κερδίσει μια σειρά από μάχες μέσα στους επόμενους μήνες.

Γραφει Τιμος Σαλαμες

Οι οικονομικές προβλέπεις πέφτουν έξω, αλλά γιατί;

To Bloomberg αναρωτιέται τον λόγο που οι οικονομικές προβλέψεις τελευταία πέφτουν τόσο έξω.

O Erdogan βάζει σε κίνδυνο όλη την Ευρώπη;

Ο Erdogan και η Τουρκία αποτελούν "κακό μπελά" για ΝΑΤΟ, Δύση και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Γερμανία στέλνει τελικά τα Leopard 2 στην Ουκρανία

Η Γερμανία θα στείλει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Stefan Hebenstreit.

Πώς ο Bernard Arnault έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Η ιστορία του επιχειρηματία που έσωσε τον οίκο Christian Dior, απέλυσε 9.000 ανθρώπους και είδε τις μετοχές της εταιρείας του να αυξάνονται κατά 780%.

Γραφει Παναγιωτης Κουστας

Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουμε στις εκλογές;

Ο Έλληνας ψηφοφόρος θα ψηφίσει το κόμμα που εξυπηρετεί με το πρόγραμμά του, τις προσωπικές του ανάγκες και τον βουλευτή που πείθει περισσότερο με τον πολιτικό του λόγο.