ΓΗ

Ο πυρήνας της Γης μεγαλώνει όλο και περισσότερο προς μία πλευρά

Ποιος ο ρόλος του πυθμένα της θάλασσας, των χερσαίων εδαφών και της διαχεόμενης θερμότητας αλλά κυρίως, γιατί συμβαίνει αυτό;

Γραφει Παναγιωτης Κουστας