Κάποιες εξηγήσεις γιατί απατά ο κόσμος

Η επιστήμη εξηγεί τους παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες να απιστήσεις.